Úvod

Slovenská spoločnosť infektológov SLS
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita
Infekčná klinika, Fakultná nemocnica Trnava

Vás pozývajú na

XIX. slovensko-český kongres o infekčných chorobách

Trnava, 10. - 12. júna 2015 v hoteli Holiday Inn

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Každoročne sa koná spoločný český a slovenský infektologický kongres, ktorý je raz za 2 roky organizovaný na Slovensku. Tohtoročný XIX. slovensko-český kongres o infekčných chorobách sa uskutoční v dňoch 10. - 12. júna 2015.  Hlavným organizátorom kongresu je Infekčná klinika Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Kongres organizačne zabezpečuje firma SKI TRAVEL PRO EVENTS.

Prajem Vám veľa inšpirácie pri príprave prednášok a posterov a teším sa na Vás v júni v  „malom, slovenskom Ríme“.

doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., m.prof.
Prednostka Infekčnej kliniky FZaSP TU, FN Trnava

Miesto konania:

Hotel Holiday Inn Trnava
Hornopotočná 5
917 01 Trnava
Slovakia

Témy kongresu:

Lekárska sekcia

Sesterská sekcia

Dôležité termíny:

Online registrácia TU.

Rokovacie jazyky:

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a účastníkom kongresu budú pridelené kredity podľa zásad CME pre medzinárodné kongresy.